Di tích Lâm Tì Ni, nơi Đức Phật sinh ra đời, được ghi danh vào chương trình Di sản Văn hóa Thế giới của UNESCO 07/08/2016 Thái Quang Nam
Le site de Lumbini, lieu sacré de la naissance du Bouddha, dans le patrimoine culturel mondial de l'UNESCO 07/08/2016 Thái Quang Nam
Hình ảnh Bồ Tát Quan Âm qua tranh dân gian Việt Nam 07/08/2016 Jean-Pierre Pascal
Les représentations de Quan Âm dans les images populaires du Vietnam 07/08/2016 Jean-Pierre Pascal
Le bouddhisme dans la littérature populaire du Viet Nam 07/08/2016 Nguyễn Dư
Đạo Phật trong văn học dân gian Việt Nam 07/08/2016 Nguyễn Dư
Phật giáo và Y học Tây Tạng 07/08/2016 Dr Stéphane Grès
Bouddhisme et médecine tibétaine 07/08/2016 Dr Stéphane Grès
Le bouddhisme et la croyance populaire au Japon 07/08/2016 Nguyễn Nam Trân
Phật Giáo và Tín Ngưỡng Dân Gian Nhật Bản 07/08/2016 Nguyễn Nam Trân
Le Bouddhisme dans la carte culturelle du Viêt Nam 02/07/2016 Lê Mạnh Thát
Phật giáo trong bản đồ văn hóa Việt Nam 02/07/2016 Lê Mạnh Thát
Phật giáo và văn hóa Ấn Độ: một cuộc hôn nhân bền chặt 02/07/2016 Danièle Masset
Bouddhisme et culture indienne 02/07/2016 Danièle Masset
Hãy đọc các dòng chữ trong tâm thức mình (bài VII, VIII & IX) 01/05/2016 Hoang Phong chuyển ngữ
Hãy đọc các dòng chữ trong tâm thức mình (bài VI) 30/04/2016 Hoang Phong chuyển ngữ
Gánh Nặng Của Nghiệp 02/04/2016 Lê Khắc Thanh Hoài
Hãy đọc các dòng chữ trong tâm thức mình (bài V) 26/03/2016 Hoang Phong chuyển ngữ
Hãy đọc các dòng chữ trong tâm thức mình (bài III & IV) 20/03/2016 Hoang Phong chuyển ngữ
Hãy đọc các dòng chữ trong tâm thức mình (bài II) 20/03/2016 Hoang Phong chuyển ngữ