Bốn Sự Thật Cao Quý 25/09/2016 Hoang Phong chuyển ngữ
Tuyên Ngôn của Đức Đạt Lai Lạc Ma - Phần II 19/09/2016 Hoang Phong chuyển ngữ
Tuyên Ngôn của Đức Đạt Lai Lạc Ma - Phần I 14/09/2016 Hoang Phong chuyển ngữ
Vu Lan nhớ Mẹ Thơ Hoang Phong 18/08/2016 Hoang Phong
MỘT DUYÊN HAI NỢ BA TÌNH 15/08/2016 Lê Khắc Thanh Hoài
Hạnh Phúc và Đau Khổ 15/08/2016 Lê Khắc Thanh Hoài
Sự Trói Buộc của Lưỡi 07/08/2016 Lê Khắc Thanh Hoài
Di tích Lâm Tì Ni, nơi Đức Phật sinh ra đời, được ghi danh vào chương trình Di sản Văn hóa Thế giới của UNESCO 07/08/2016 Thái Quang Nam
Le site de Lumbini, lieu sacré de la naissance du Bouddha, dans le patrimoine culturel mondial de l'UNESCO 07/08/2016 Thái Quang Nam
Hình ảnh Bồ Tát Quan Âm qua tranh dân gian Việt Nam 07/08/2016 Jean-Pierre Pascal
Les représentations de Quan Âm dans les images populaires du Vietnam 07/08/2016 Jean-Pierre Pascal
Le bouddhisme dans la littérature populaire du Viet Nam 07/08/2016 Nguyễn Dư
Đạo Phật trong văn học dân gian Việt Nam 07/08/2016 Nguyễn Dư
Phật giáo và Y học Tây Tạng 07/08/2016 Dr Stéphane Grès
Bouddhisme et médecine tibétaine 07/08/2016 Dr Stéphane Grès
Le bouddhisme et la croyance populaire au Japon 07/08/2016 Nguyễn Nam Trân
Phật Giáo và Tín Ngưỡng Dân Gian Nhật Bản 07/08/2016 Nguyễn Nam Trân
Le Bouddhisme dans la carte culturelle du Viêt Nam 02/07/2016 Lê Mạnh Thát
Phật giáo trong bản đồ văn hóa Việt Nam 02/07/2016 Lê Mạnh Thát
Phật giáo và văn hóa Ấn Độ: một cuộc hôn nhân bền chặt 02/07/2016 Danièle Masset