LỜI PHẬT DẠY 15/08/2023 HT Thích Thiện Châu
KINH XỨNG ĐÔI 15/08/2023 HT Thích Thiện Châu
MỪNG PHẬT ĐẢN 15/08/2023 HT Thích Thiện Châu
NGHI THỨC LỄ PHẬT TRÚC LÂM 15/08/2023 HT Thích Thiện Châu
NGHĨA CHỮ CHO 15/08/2023 HT Thích Thiện Châu
Tam Bảo là chuẩn đích cho phát triển Phật Giáo Việt Nam 15/08/2023 HT Thích Thiện Châu
THƠ HÒA THƯỢNG THÍCH THIỆN CHÂU 15/08/2023 HT Thích Thiện Châu
KINH BỐ THÍ 14/08/2023 HT Thích Thiện Châu
ĐẠO LÝ 14/08/2023 HT Thích Thiện Châu
BỐN NIỆM XỨ 14/08/2023 HT Thích Thiện Châu
KINH BA TĨNH LẶNG 14/08/2023 HT Thích Thiện Châu
Học Phật Trong Mùa Đại Dịch 29/08/2022 Nhật Duyệt
Triết lý Phật dưới khía cạnh lịch sử và khoa học 04/07/2021 Trịnh Đình Hỷ
Tượng Phật và phong cách bài trí điện thờ tại Trúc Lâm Thiền Viện vùng Paris 06/01/2021 Lại Như Bằng
Giáo lý giảng bởi Thầy Thiện Châu 14/10/2020 Trịnh Đình Hỷ
Tinh thần Thiền trong tập công án VÔ MÔN QUAN 11/01/2020 Trịnh Đình Hỷ
Căn bản triết lý và kinh điển của Thiền tông 11/01/2020 Trịnh Đình Hỷ
Tâm lang thang, sự chú ý và thiền định 15/12/2018 Trịnh Đình Hỷ
Đốn ngộ và tiệm ngộ trong Thiền tông 05/12/2018 Trịnh Đình Hỷ
Phát biểu Tưởng niệm 20 năm ngày Cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Châu viên tịch 03/10/2018 Tỳ kheo Thích Tâm Huy