Villebon ngày 26 tháng 11 2016

 

Kính gửi các Phật tử

Nhân danh trụ trì chùa Trúc Lâm Paris, tôi xin ngỏ lời cảm ơn và tán thán công đức quí Phật tử đã đóng góp tịnh tài cứu lũ lụt miền Trung vừa qua.

Bữa cơm từ thiện và đóng góp cứu trợ đã thu vào được : 6695 €

Chùa Trúc Lâm Paris đã gửi vể tỉnh Quảng Bình 7000 € do chính Đại Đức Thích Tâm Huy đi phân phát.

Danh sách quí Phật tử hảo tâm được kèm dưới đây và nguyện cầu Tam Bảo, BồTát Quan Ẩm gia hộ quí Phật tử thân tâm an lạc.


Hòa Thượng Trụ Trì

 

Thích Phước Đường

 

 

 

 

Danh sách quí Phật tử hảo tâm

 

  Nom Prénom Complément Montant 
St Academie Dien Chan   100
St Audit et Conseil Europe Sarl   100
Mme Bui Thi   50
Monsieur Bui Tieu Minh   100
Monsieur Bui Tieu Minh   50
Monsieur Chau Van Tham   100
Monsieur Chu Van Am   150
Mme Chung Thi  Chez M Poisson 50
Monsieur Dang Dinh Cung   100
Mme Doan Thi Hong Hoa  Chez Mme Vu Thi Lan 30
Monsieur Doan Viet Hiep Mme Dang Thi Nghia 40
Monsieur Ho Dac Thuan   20
Monsieur Ho Quang Tan   100
Monsieur Hoang Chi Trach   15
Monsieur Huu Doan   50
Mme Huynh Thi Quy   100
Mme Le Minh Hai   100
Mme Ly Hoai Trinh Mme Bui Kim Thuy 200
Mme My Thi Thanh   30
Monsieur Ngo Tan Tuoc   20
Monsieur Nguyen Ba Ngo   50
Monsieur Nguyen Duy Khang   50
Monsieur Nguyen Duy Tan   20
Monsieur Nguyen Gaston   50
Mme Nguyen Kim Chinh   30
Mme Nguyen Marie-Céline   20
Monsieur Nguyen Quoc Cuong   20
Mme Nguyen Thanh Phuong   50
Mme Nguyen Thi Quyen   50
Monsieur Nguyen Van Mao   50
Monsieur Pham Khai Thanh Hoài pour Thanh Câm 50
Monsieur Pham Pham Robert   20
Monsieur Rouher Jean Claude   50
Mme Seng Thi Mai Thanh   50
Mme Tran Dupuis Nathalie   50
Monsieur Tran Hai   100
Mme Tran Hélène   30
Monsieur Tran Huy Hoan Pham ngoc Duc 50
Mme Ho thi Thanh Mai   50
Mme Pham thi Ty   50
Mme Trinh Thi Thanh   60
Monsieur Vang Cong Dung   100
Monsieur Vo Quang Yen Mme Vo Quang Liliane 100
Monsieur Vy Van Son   200
  Sous total des chèques reçus le 20/11 2855
Monsieur Dinh Manh Hung   50
MM Vy van Son Su Cô Hoàn Thiên 50
MM Ngoc Pham   40
Melle Nguyen thi Thuc   100
M Nguyen Phu Lich Chez M Nguyen Phu An 30
Mme Nguyen Thieu Hoa   20
Mme Nguyen van Long Ngoc Anh   50
Monsieur Nguyen Hông Duc   50
Mme Echegut Denise   30
M Khanh Mavier  Mme Mai Lan Huong 20
MM Arreto Henri   20
Mme Dhenin Odette   50
Mme Nguyen Marie Rose   40
Mme Dang ngoc Hông   30
Mme Dang ngoc Hông Ngoc Tien, Ngoc Toàn 30
Mme Trân thi Hoa   200
Mme Lan Vu   30
  Sous total des chèques reçus le 25/11 840
M Vuong quoc Nam   50
M Heng Nouvy Khan Le Palanquin 40
Mme Nguyen Anne   15
  Sous total chèques reçus le 5/12 105
  Total des chèques   3850
  Espèces    
Ven Thich Phuoc Duong   100
Monsieur Pham ngoc Duc   300
Monsieur Nguyen huu Thuân   20
Monsieur Bùi Minh   100
Monsieur Trinh van Hoà Mo   100
MM Hô dac Cu   100
  Lê thi Thanh   20
  Lê thi Hà   20
  Phan thi Anh Nguyet   30
  Vu thi Tam   100
  Nguyen thi Thi   50
  Van Quang Dao   40
MM Thanh Hoai Tuyet Minh pour Tuyêt Minh 50
MM Ho Sylvette   70
Mme Phan thanh Binh   50
Monsieur Pham Thi Thu   100
M Do Thuy Linh   50
Melle  Dao Vu Lai   50
Melle  Nguyen Dominique   10
Mme Dang Tuan Tu   20
Mme Vu duy Khanh   20
Mme Duong thi Kim Lan   10
Mme Duong thi Kim Tam   10
Mme Nguyễn thuy Hà   50
Mme Constant Hiếu   30
Mme Đào tín Hỷ   100
M Nguyễn thi thanh Hương   20
Mme Noelle   20
Mme Ngoc Dung   80
Mme Tran Van Lao   15
Mme Nguyen Pierre   100
Mme Alice Prak   30
Mme Van Ly   20
  Su Co Linh Lien Phan Nhut Ky et famille (Chua Linh Son) 240
M Nguyen Thi Trang / Tran Hai Yen / Benoit Thomoux  
M Nguyen thuong Anh Ngo Van Trang 50
M Nguyen Hai Thinh Nguyen Bao Lam 20
DR Nguyen Thanh Son   10
M Bui Tieu Minh   100
M Nguyen Huu Dong   50
  Su Co Phap Thien et famille   100
Mme Phan Thi Tuong Van   30
MME Pham kim Chi   80
M Ngo Tan Tuoc   20
MME Le Thi Bich Thuy   20
M Hoang Lan Phuong   20
MME Nguyen Van Dai   20
MME Nguyen Kim   100
M Pham trong Chanh   20
MME Bui Marie Huong   20
MME Quang Truc   20
Mme Nhon   20
M Pham gia Thai   20
  Total espèce   2845
  Total chèques et espèce   6695