Institut Bouddhique Truc Lâm - Trúc Lâm Thiền viện
Colloque sur "Bouddhisme et culture" & Hội thảo về "Đạo Phật và văn hóa" 05/06/2016

Di tích Lâm Tì Ni, nơi Đức Phật sinh ra đời, được ghi danh vào chương trình Di sản Văn hóa Thế giới của UNESCO

Thái Quang Nam

 

Tóm tắt

1. Hoàng tử Siddharta, sau này trở thành Đức Phật một khi đã đắc đạo, ra đời vào năm 623 trước Công Nguyên, tại vườn Lâm Tì Ni (thuộc Népal). Nhiều vết tích đã được tìm thấy tại vườn Lâm Tì Ni và các vùng lân cận đã chứng minh cho sự kiện lịch sử đó và cả cuộc đời của Đức Phật tại đó.

2. Trải qua nhiều thế kỷ, Vườn Lâm Tì Ni đã trở thành một trong những di tích có tính cách linh thiêng và quan trọng nhất trên thế giới. Đây cũng là một di tích khảo cổ đặc biệt và một chốn hành hương nổi tiếng của tín đồ Phật tử trên toàn thế giới.

3. Vào năm 1997, di tích Vườn Lâm Tì Ni đã được vinh danh đưa vào Chương trình Di sản Văn hóa Thế Giới của UNESCO. Đây là một mốc đặc biệt quan trọng trong việc tạo dựng cơ sở nhắm vào việc bảo tồn các vết tích khảo cổ và sau đó tiến đến việc quản lý quản lý và phát triển bền bỉ di tích này về mặt lâu dài.

4. Một khúc quanh quan trọng là việc, trước đó vào năm 1978, Tổ chức Liên Hiệp Quốc đã đề ra Chương trình Trùng tu và Phát triển Di tích Vườn Lâm Tì Ni, dưới sự chủ trì của kiến trúc sư nổi tiếng gốc người Nhật, Giáo sư Kenzo Tange. Kế hoạch này, song song với những cố gắng của chính phủ Népal, đã góp phần rất lớn vào việc sau này UNESCO công nhật Vườn Lâm Tì Ni là một di sản văn hóa của nhân loại.

5. Những vấn đề được đặt ra tại khu vực Vườn Lâm Tì Ni và lân cận hiện nay gồm có nhiều mặt và yêu cầu cần được theo giõi và giải quyết cặn kẽ về các mặt sắc dân, môi trường và sinh thái. Đặc biệt là việc quá trình chuyển từ một nền nông nghiệp hạng thấp sang một nền công nghiệp, tuy còn thấp kém, đã nhanh chóng gây ra rất nhiều nguy cơ cho di tích Lâm Tì Ni. Thêm vào đó, các lượt tín đồ đến hành hương cũng như vô số những người du lịch đến thăm viếng di tích này cũng gây ra nhiều khó khăn về nhiều mặt đối với Vườn Lâm Tì Ni. Việc bảo tồn sinh thái tại đây đã được đặt ra và cần phải được theo dõi nhanh chóng.

Thái Quang Nam

Tiến sĩ Kinh tế về Phát triển,
Tốt nghiệp Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế và Xã hội và Viện Quốc tế Kế hoạch Giáo dục/UNESCO,
nguyên Công chức Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ và UNESCO,
Cố vấn văn hóa cho UNESCO